ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
©2023  www.elitcom.com 
Всички цени са с включен ДДС
Сервиз
Елитком ООД предлага сервизно обслужване на артикулите с които търгува. Сервизират и извънгаранционните артукули срещу съответното заплащане.
УСЛОВИЯ ЗА РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ * Цените за ремонт се определят след диагностика на съответното устройство. * Първоначалната диагностика е с цена 20лв. Заплаща се независимо от това дали устройството подлежи или не подлежи на ремонт. * След диагностика се анализира повредата и се остойностява бъдещия ремонт като се уведомява клиента за прогнозната стйност на ремонта. * Периода за ремонт е в зависимост от наличните резервни части и нобходимоста от внос на такива. * За всеки етап от ремонта, клиентите се уведомяват чрез електронно съобщение. * Крайната цена може да бъде докоригирана според цените на валутата, времето за внос на резервни части и начина им на доставка. * Експресните ремонти се договарят допълнително. * Подаването на стока за ремонт става с опис на повредата. * Предаването на стоката след ремонт става с протокол и опис на ремонта и след 100% заплащане.
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
©2023  www.elitcom.com 
Сервиз
Елитком ООД предлага сервизно обслужване на артикулите с които търгува. Сервизират и извънгаранционните артукули срещу съответното заплащане.
УСЛОВИЯ ЗА РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ * Цените за ремонт се определят след диагностика на съответното устройство. * Първоначалната диагностика е с цена 20лв. Заплаща се независимо от това дали устройството подлежи или не подлежи на ремонт. * След диагностика се анализира повредата и се остойностява бъдещия ремонт като се уведомява клиента за прогнозната стйност на ремонта. * Периода за ремонт е в зависимост от наличните резервни части и нобходимоста от внос на такива. * За всеки етап от ремонта, клиентите се уведомяват чрез електронно съобщение. * Крайната цена може да бъде докоригирана според цените на валутата, времето за внос на резервни части и начина им на доставка. * Експресните ремонти се договарят допълнително. * Подаването на стока за ремонт става с опис на повредата. * Предаването на стоката след ремонт става с протокол и опис на ремонта и след 100% заплащане.
Всички цени са с включен ДДС