ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
©2021  www.elitcom.com 
Всички цени са с включен ДДС
LNB конвертори
0.1dB Single LNB
Цена: 8 лв. Характеристики - Noise Gain 0.1db - 40mm Feed Diameter - Ultra Low Power Consumption - HDTV Ready - Cold & Heat Resistant - High Frequency Stabilty - Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
0.1dB Single LNB
0.1db Twin Universal LNB
Цена: 15 лв. Характеристики - Noise Gain 0.1db - 40mm Feed Diameter - Ultra Low Power Consumption - HDTV Ready - Cold & Heat Resistant - High Frequency Stabilty - Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
0.1db Twin Universal LNB
0.1dB Quad LNB
Цена: 34 лв. Характеристики - Noise Gain 0.1db - 40mm Feed Diameter - Ultra Low Power Consumption - HDTV Ready - Cold & Heat Resistant - High Frequency Stabilty - Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
0.1dB Quad LNB
0.3dB Octo LNB
Цена: 34 лв. Характеристики - Noise Gain 0.3db - 40mm Feed Diameter - Ultra Low Power Consumption - HDTV Ready - Cold & Heat Resistant - High Frequency Stabilty - Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
0.3dB Octo LNB
ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
©2021  www.elitcom.com 
LNB конвертори
0.1dB Single LNB
Цена: 8 лв. Характеристики - Noise Gain 0.1db - 40mm Feed Diameter - Ultra Low Power Consumption - HDTV Ready - Cold & Heat Resistant - High Frequency Stabilty - Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
0.1db Twin Universal LNB
Цена: 15 лв. Характеристики - Noise Gain 0.1db - 40mm Feed Diameter - Ultra Low Power Consumption - HDTV Ready - Cold & Heat Resistant - High Frequency Stabilty - Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
Всички цени са с включен ДДС