ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
©2023  www.elitcom.com 
Всички цени са с включен ДДС
Oптични кабели - GYXY
GYXY 12
Цена: 600 лв. / км. Неброниран кабел с 12 влакна G652B в една туба Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 12
GYXY 8
Цена: 510 лв. / км. Неброниран кабел с 8 влакна G652B в една туба Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 8
GYXY 6
Цена: 310 лв. / км. Неброниран кабел с 6 влакна G652B в една туба Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 6
GYXY 4
Цена: 460 лв. / км. Неброниран кабел с 4 влакна G652B в една туба Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 4
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
©2023  www.elitcom.com 
Oптични кабели - GYXY
GYXY 12
Цена: 600 лв. / км. * Неброниран кабел с 12 влакна G652B в една туба * Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 8
Цена: 510 лв. / км. * Неброниран кабел с 8 влакна G652B в една туба * Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 6
Цена: 310 лв. / км. * Неброниран кабел с 6 влакна G652B в една туба * Опаковка - макара по 2000 м.
GYXY 4
Цена: 460 лв. / км. * Неброниран кабел с 4 влакна G652B в една туба * Опаковка - макара по 2000 м.
Всички цени са с включен ДДС