ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
©2021  www.elitcom.com 
Всички цени са с включен ДДС
Внедряването на ново оборудване увеличи технологичния капацитет на фирмата което позволи изграждането на оптична мрежа до всеки абонат и повиши качеството и броя на предлаганите услуги. Основната цел на ЕЛИТКОМ е да стане предпочитания телекомуникационен доставчик в района чрез: - актуални модерни технологии; - повишаване броя на предлаганите услуги; - гъвкава ценова листа; - увеличаване на достъпа до интернет мрежата; - намаляване на времето за обслужване на абонатите; за повече информация посетете сайта: www.net.elitcom.com
От началото на 2018 година Елитком ООД прекрати дейност като кабелен оператор и не разпространява телевизионни програми. Елитком ООД извършва дейност единственно като интернет доставчик в Пловдивка област.
ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
©2021  www.elitcom.com 
Внедряването на ново оборудване увеличи технологичния капацитет на фирмата което позволи изграждането на оптична мрежа до всеки абонат и повиши качеството и броя на предлаганите услуги. Основната цел на ЕЛИТКОМ е да стане предпочитания телекомуникационен доставчик в района чрез: - актуални модерни технологии; - повишаване броя на предлаганите услуги; - гъвкава ценова листа; - увеличаване на достъпа до интернет мрежата; - намаляване на времето за обслужване на абонатите; за повече информация посетете сайта: www.net.elitcom.com
От началото на 2018 година Елитком ООД прекрати дейност като кабелен оператор и не разпространява телевизионни програми. Елитком ООД извършва дейност единственно като интернет доставчик в Пловдивка област.
Всички цени са с включен ДДС