English   

EOC - Jumper

 
EoC Data Jumper

Цена: 35,40 лв. 

EOC JUMPER е филтър за добавяне на пасивен обратен канал когато усилвателите в кабелната мрежа са еднопосочни.
Произвежда се в два варианта:
- херметичен, с пропускане на ток по кабела и окомплектован с 6 броя конектори 5/8 - F.
- за вътрешен монтаж без да пропуска ток по кабела.