English   

EOC - Slave

 
EOC Slave

Цена: 59.00 лв

EOC Slave  е крайно устройство - модем, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира с EOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел.
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411.

Основни параметри:   Технически данни
- Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps
- OFDM модулация с използване на няколко честоти
- Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал.
- Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м
- 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни
- Поддържа VLAN  и ограничаване на скоростта и IGMP
- SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление
- Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz
- Номинално изходно ниво: 118dBuV
- Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV
- Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz)
- Потискане на отразен сигнал: >16dB
- Вход за сигнал: F-конектор
- Изход за ТВ: F-конектор
- RJ45 изходи: 2 или 4 x 10/100Mbps