English   

EOC - Master

 
EOC Master

Цена: 308.40 лв

EOC Master е активен мрежов смесител на телевизиоя с данни по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901 и комуникира с крайно устройство EOC Slave. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява  високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел.
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7410. Обслужва до 64 клиента (64  х ЕОC Slave).

Основни параметри:    Технически данни
- Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps
- OFDM модулация с използване на много честоти
- Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал.
- Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м
- 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни
- Поддържа VLAN  и ограничаване на скоростта и IGMP
- SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление
- Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz
- Номинално изходно ниво: 118dBuV
- Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV
- Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz)
- Потискане на отразен сигнал: >16dB