English   

оптични разпределителни кутии

 
ODF 144-3Uнапълно окомплектован за 144 влакна,                            Цена:   438 лв
с касети, адаптери, SC/PC-пигтейли и термофити 
                          
ODF 48-1U
напълно окомплектован                                                    Цена:   186 лв
с касети, адаптери, пигтеили и термофити
SC/UPC  
ODF 24 1U 2066


напълно окомплектован                                                    Цена:     100,80 лв
с адаптери, пигтеили и термофити
SC/UPC
ODF 24 1U 2033


напълно окомплектован                                                    Цена:     93,60 лв
с адаптери, пигтейли и термофити
SC/UPC или SC/APC
ODF 24 1U 2055


напълно окомплектован                                                    Цена:     79,20 лв
с адаптери, пигтеили и термофити
SC/UPC или SC/APC