English   

EOC - интернет по коаксианлна мрежа

   

EOC (Ethernet over Coax) е технология, която се базира върху едновременното използване на коаксиалната кабелна инфраструктура (CATV) за телевизия и достъп до интернет или широколентов пренос на данни.
Чрез тази технология "старата коаксиална" мрежа се модернизира успешно с много малка допълнителна инвестиция. За оператора отпада необходимстта от изграждане и поддържане на допълнителна LAN мрежа за достъп до интернет. Разпространението на съществуващите телевизионни канали остава непроменено  и се добавят и сигналите за пренос на данни и достъп до интернет (не се заделят ТВ канали за пренос на данни както е при DOCSIS) 

Устройствата които се използват за смесване на сигналите са EOC MASTER (смесител на ТВ с Интернет)и EOC SLAVE (модем в крайния потребител).
За пренос на данни е в обхвата 5...65МHz, а телевизията в обхвата 85...862MHz.
Усилвателите, разположени в коаксиалната кабелна мрежа е необходимо да имат пасивен обратен канал 5...65MHz. В случай, че вече монтираните усилватели са само еднопосочни се добавя външен филтър (Jumper, Brirge), който осигурява нужната им функционалност по най- икономичен начин. 
Така, чрез добавения външен филтър, старите усилватели не е необходимо да се подменят.

ЕОC технологията минимизира разходите за модернизация на мрежата и дава възможност за предоставяне на нови пакети от услуги до крайния потребител.

EOC - Master
EOC - Slave
EOC - Jumper