English   

Оптични усилватеи (EDFA)

 
EDFA оптичен усилвател HA5100

EDFA усилвателите работят в спектъра 1540~1565nm. В повечето случаи оптичните CATV системи работят в една тясна лента която няма стриктно изискване за линейност на усилването.
HA5100 се характеризира с нисък шум и висока изходна мощност.
В оптичния усилвател HA5100 се използва лазер от най-високо световно качество и America OFS erbium-doped optical fiber. Отличен APC, ACC и ATC контрол, перфектен дизайн на вентилацията и топлоотвеждането гарантират надеждна работа и дълъг живот на лазера.

Основни принципи в топологията на мрежи с 1550nm (EN)

Цена:                                                                                            Технически данни

HA5113изходна мощност≥13dBm     1 188 лв.
HA5120изходна мощност≥20dBm$1 240,00    1 668 лв.