English   

GYXY

Неброниран оптичен кабел за подземно и въздушно полагане uni-tube.                    
Влакната са разположени в една туба
Защита на опън чрез две стоманени жици по 0.9мм
Външен диаметър 6.0мм


                                                    технически характеристики  
GYXY-2
Неброниран кабел с 2 влакна G652B в една туба     ЦЕНА: 310 лв/km
Опаковка - макара по 2,5км

GYXY-4

Неброниран кабел с 4 влакна G652B в една туба     ЦЕНА: 360 лв/km
Опаковка - макара по 2,5км

GYXY-8

Неброниран кабел с 8 влакна G652B в една туба     ЦЕНА: 460 лв/km
Опаковка - макара по 2,5км

GYXY-12
Неброниран кабел с 12 влакна G652B в една туба   ЦЕНА: 580 лв/km
Опаковка - макара по 2,5км