English   

DVB кодираща и билинг система

Всички кабелни оператори търсят надежден начин за гарантиране на плащанията от абонатите си.
Техническата система която постига тази цел се нарича СИСТЕМА ЗА УСЛОВЕН ДОСТЪП (CAS).
Чрез нея се извършва кодиране на сигнала в цифровата главна станция. Разкодирането на програмите при абонатите се извършва чрез смарт карта и устройство (сет-топ-бокс) или модул за условен достъп (CAM) поставен в ТВ-приемниците. Управлението се извършва от кабелния оператор чрез контрол на смарт картите и плащанията посредством web базирана СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АБОНАТИТЕ (SMS), свързана със системата за условен достъп (CAS)

GOSPELL CAS e СИСТЕМА ЗА УСЛОВЕН ДОСТЪП базирана на стандарта DVB Simulcrypt, използващa ECM и EMM. Тя е напълно съвместима за съвместно използване и с други системи за условен достъп (CAS) като CONAX, GRIFFIN и други.  Сет-топ-боксовете, които се използват са DIGIVIEW HD и смарт карта, а за телевизорите се предлагат и универсални модули GOSPELL CAM 

Основното предимство при използването й е изключително достъпната цена, чрез използването на сървър инсталиран при нас, което я прави подходяща за малки и средни оператори. Необходимо е само изграждането на VPN връзка на главната станция на оператора със сървъра при минимални изисквания към канала за връзка.

Основни характеристики на GOSPELL CAS :

- Условен достъп чрез смарт карти
- Използване на кабелни приемници (STB) и PCMCIA модули за достъп (CAM) в ТВ приемниците
- Управление на абонатите чрез web браузър с различни нива на достъп (касиер, администратор) 
- Разделяне на програмите в пакети (до 8 на оператор) (PPC)
- Основна и допълнителни карти за абонат
- Свободен избор на броя на кодираните програми от оператора
- Възможност за плащане спред времето за гледане (IPPV)
- Обслужване до 100 000 абоната
- Разделяне на картите по региони
- Изпращане на съобщение до абонатите в лента на екрана (OSD) (един, група или всички)
- Изпращане на Е-mail до абоната (един, група или всички)
- ПИН код на картата
- Дистанционна идентификация на абонатна карта (Fingerprint)
- Заключване на карта към приемник (опционално)