English   

Oптични приемници

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PTR3282C

 “PTR3282C - Оптичен приемник” е продуктът специално проектиран за FTTH - Оптика до дома.
С малък корпус, компактен и с отлични технически характеристики и висока надежност.
Има вградено АРУ на оптичния сигнал (автоматично регулиране на усилването).
Изходното ниво се подържа постоянно над 76 dB при промяна на оптичната мощност на входа в
границите -2 до -18 dBm. Захранва се с 5 волтов адаптор.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PTR3282H 

Мини оптичен приемник с АРУ, подходящ за работа при ниска оптична мощност -1~-20 dBm.
ниската му цена и отлични качествени параметри го правят подходящ при изграждане на FTTH мрежи.
АРУ се настройва посредством бутон и светодиод на 4 степени според обхвата на входното ниво,.
Светодиодът присветва циклично според обхвата:
-10~+0dBm - 1 път
-12~-2dBm  - 2 пъти
-15~-5dBm  - 3 пъти
-16~-6dBm  - 4 пъти
Оптичния вход е широколентов: 1100nm....1600nm.
Изходното ниво  е около 70dBuV при -15dBm оптично ниво.
Захранва се с адаптор 5V/1А.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OR-32AGC