English   

Oптични приемници

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PTR3282H 

Мини оптичен приемник с АРУ, подходящ за работа при ниска оптична мощност -1~-20 dBm.
ниската му цена и отлични качествени параметри го правят подходящ при изграждане на FTTH мрежи.
АРУ се настройва посредством бутон и светодиод на 4 степени според обхвата на входното ниво,.
Светодиодът присветва циклично според обхвата:
-10~+0dBm - 1 път
-12~-2dBm  - 2 пъти
-15~-5dBm  - 3 пъти
-16~-6dBm  - 4 пъти
Оптичния вход е широколентов: 1100nm....1600nm.
Изходното ниво  е около 70dBuV при -15dBm оптично ниво.
Захранва се с адаптор 5V/1А.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PTR3282D

Мини оптичен приемник с вграден WDM филрър, предназначен за PON мрежи.
Работи при много ниско ниво на оптичния сигнал -3d.... -20 dBm
WDM филтърът отделя 1550nm към оптичния приемник, а 1490nm/1310nm се отвеждат на отделен изход.
Изходното ниво  е около 80dBuV при -15dBm оптично ниво и достига до 100dBuV при вход -3dBm.
Захранва се с адаптор 12V.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OR-32AGC