English   

EOC - Интернет по коаксиален кабел

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EOC Master

EOC Master е активен мрежов смесител на телевизиоя с данни по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901 и комуникира с крайно устройство EOC Slave. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява  високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. 
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7410. Обслужва до 64 клиента (64  х ЕОC Slave).

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EOC Slave

EOC Slave  е крайно устройство - модем, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира с EOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. 
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EOC Slave WiFi

EOC Slave WiFi  е крайно устройство - модем, с вграден рутер, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира сEOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. 
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EoC Data Jumper

Ако във кабелната мрежа монтираните усилватели са само еднопосочни се добавя външен филтър (Jumper, Brirge), който осигурява нужната им функционалност по най - икономичен начин. 
Чрез добавения външен филтър, старите усилватели не е необходимо да се подменят.  

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ - НАТИСНИ ТУК