English   

EOC - Интернет по коаксиален кабел

EOC (Ethernet over Coax) е технология, която се базира върху едновременното използване на коаксиалната кабелна инфраструктура (CATV) за телевизия и достъп до интернет или широколентов пренос на данни.
Чрез тази технология "старата коаксиална" мрежа се модернизира успешно с много малка допълнителна инвестиция. За оператора отпада необходимстта от изграждане и поддържане на допълнителна LAN мрежа за достъп до интернет. Разпространението на съществуващите телевизионни канали остава непроменено  и се добавят и сигналите за пренос на данни и достъп до интернет (не се заделят ТВ канали за пренос на данни както е при DOCSIS) 

Устройствата които се използват за смесване на сигналите са EOC MASTER (смесител на ТВ с Интернет)и EOC SLAVE (модем в крайния потребител).
За пренос на данни е в обхвата 5...65МHz, а телевизията в обхвата 85...862MHz.
Усилвателите, разположени в коаксиалната кабелна мрежа е необходимо да имат пасивен обратен канал 5...65MHz. В случай, че вече монтираните усилватели са само еднопосочни се добавя външен филтър (Jumper, Brirge), който осигурява нужната им функционалност по най- икономичен начин. 
Така, чрез добавения външен филтър, старите усилватели не е необходимо да се подменят.

ЕОC технологията минимизира разходите за модернизация на мрежата и дава възможност за предоставяне на нови пакети от услуги до крайния потребител.

EOC Master

Цена: 308.40 лв

EOC Master е активен мрежов смесител на телевизиоя с данни по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901 и комуникира с крайно устройство EOC Slave. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява  високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел.
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7410. Обслужва до 64 клиента (64  х ЕОC Slave).

Основни параметри:    Технически данни
- Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps
- OFDM модулация с използване на много честоти
- Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал.
- Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м
- 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни
- Поддържа VLAN  и ограничаване на скоростта и IGMP
- SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление
- Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz
- Номинално изходно ниво: 118dBuV
- Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV
- Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz)
- Потискане на отразен сигнал: >16dB

 

 

EOC Slave

Цена: 69.00 лв

EOC Slave  е крайно устройство - модем, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира с EOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел.
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411.

Основни параметри:   Технически данни
- Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps
- OFDM модулация с използване на няколко честоти
- Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал.
- Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м
- 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни
- Поддържа VLAN  и ограничаване на скоростта и IGMP
- SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление
- Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz
- Номинално изходно ниво: 118dBuV
- Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV
- Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz)
- Потискане на отразен сигнал: >16dB
- Вход за сигнал: F-конектор
- Изход за ТВ: F-конектор
- RJ45 изходи: 2 или 4 x 10/100Mbps 

EOC Slave WiFi

Цена: 82.80 лв

EOC Slave WiFi  е крайно устройство - модем, с вграден рутер, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира с EOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел.
Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411.

Основни параметри:  Технически данни
- Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps
- OFDM модулация с използване на няколко честоти
- Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал.
- Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м
- 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни
- Поддържа VLAN  и ограничаване на скоростта и IGMP
- SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление
- Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz
- Номинално изходно ниво: 118dBuV
- Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV
- Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz)
- Потискане на отразен сигнал: >16dB
- Вход за сигнал: F-конектор
- Изход за ТВ: F-конектор
- RJ45 изходи: 4 x 10/100M 
- WiFi рутер работещ на 2,4GHz, 20dBm EIRP

 

EoC Data Jumper

Цена: 35,40 лв. 

EOC JUMPER е филтър за добавяне на пасивен обратен канал когато усилвателите в кабелната мрежа са еднопосочни.
Произвежда се в два варианта:
- херметичен, с пропускане на ток по кабела и окомплектован с 6 броя конектори 5/8 - F.
- за вътрешен монтаж без да пропуска ток по кабела.