English   

FTTH

Абонатен кабел с/без носещо въже
Оптично влакно тип G657A
Защита от UV
        

 

 

FTTH-1 с носещо въже

Кабел с 1 оптично влакно G657А и носещо многожилно въже            Цена: 186 лв/km
от поцинкована стомана 7х0,3мм
Цвят - черен
Опаковка - макара от 2км

FTTH-1

Кабел с 1 оптично влакно G657А                                                       Цена: 140 лв/km
Надлъжен стабилизатор - 2 стоманени нишки
Цвят - бял
Опаковка - макара от 2км