English   

коаксиални кабели

RG11-M с носещо въже

Цена на макара: 170 лв/305м
Коаксиален кабел RG11 с носещо въже и ниско съпротивление на централния проводник.
Подходящ за дистанционно захранване на усилватели.

Конструкция:
Централен проводник, помеднен алуминий CCA - 1.63мм 
Диелектрик разпенен полиетилен - 7.11мм FPE
Екран залепено алуминиево фолио AL и оплетка - 96*0.12AL
Обвивка PVC - 10.03 + 3.5мм
Стоманено носещо въже - 1.83мм
Цвят - Черен

Електрически парамерти:
Импеданс - 75 Ома
Съпротивление на централен проводник - 3,9 Ома/305m
Съпротивление на външен проводник - 11,1 Ома/ 305m
Общо съпротивление (LOOP) - 15 Ома/305m

Техническа спецификация

____________________________________________________________

RG-59 Cu

Цена на макара: 88 лв/305м
Абонатен коаксиален кабел

Конструкция:
Централен проводник, мед  ВС - 0.81мм
 
Диелектрик разпенен полиетилен - 3.36мм FPE
Екран от залепено алуминиево фолио и медна оплетка - 64*0.12AL
Обвивка PVC - 6.1мм
Цвят - Бял   

_____________________________________________________ 

RG6 - BC

Конструкция:
Централен проводник, мед - BC - 1.02мм 
Диелектрик разпенен полиетилен - 4.57мм FPE
Екран залепено алуминиево фолио AL и оплетка - 64*0.12AL
Обвивка PVC - 6.85мм
Цвят - Бал
Метриран

Техническа спецификация