English   

измервателни уреди за CATV

 
DB Meter - QAM Analyzer
Цена: 420,00 лв

DB Meter е уред за измерване на аналогов и цифров сигнал в кабелна телевизия.
Удобен, малък и лек уред, комплектован в калъф с презрамка. 
Има цифрова клавиатура за директно въвеждане на канал или честота.
Голям LCD дисплей осветен с LED в синьо показва удобно параметрите на цифрови и аналогови сигнали:
Памет с 8 групи стандартни честотни плана с ТВ канали

- Ръководство на български език
- Ниво на цифров сигнал (усреднена цифрова мощност)
- MER и BER измерване на QAM сигнал
- Констелационна диаграма
- Ниво на аналогов сигнал
- Ниво на произволна честота
- Отношение на носещите на изображението и звука (отношение A/V)
- Наклон на АЧХ (TILT- измерване на 5 канала)
- Сигнал/шум измерване - C/N 
- Напрежение в магистралния кабел

Технически данни:
*Вход F - букса с преход F-F, F-BNC, F-IEC(female)
*Честотен обхват: 46MHz~870MHz,  
*Входен импеданс 75Оhм
*Измерване на цифрови сигнали:
   - стандарт DVB-C/ITU-T J.83-Annex A
   - режими 16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
   - обхват на нивото:35dBμV~110dBμV,
   - точност: 2dB,
   - широчина на честотната лента: 6 и 8MHz
   - скорост на предаване:1~8MS/S
   - MER: 20~39dB
   - точност: 2dB
   - BER: R-S 10-3~10-9
*Измерване на аналогови сигнал:
   - пикова демодулация
   - обхват на нивото: 20dBμV~120dBμV, 
   - точност: 1.5dB,
   - широчина на честотната лента: 280kHz 
   - резолюция 0.1dB
*Измерване сигнал/шум:
   - обхват на входния сигнал >70dBμV
   - точност: 1.5dB,
*Измерване на напрежение:
   - обхват: 0~100V(AC/DC)
   - точност: 2V
*Батерия 9V/1.6Ah (акумулаторна), адаптeр 220V/50Hz
*Време на работа над 6 часа

Ръководство за експлоатация

DS2400Q QAM Analyzer

Цена:  1399 лв
 
Многофункционален уред за измерване на аналогов и цифров сигнал в кабелна телевизия.
Компактен, окомплектован с гумен калъф и презрамка.
Има цифрова клавиатура за директно въвеждане на канал или честота, голям цветен TFT LCD дисплей показва по най-удобен начин всичките параметрите на сигналите:

* Linux операционна система - Най-бързо измерване на честотен спектър в класа си 
* Измерване на нивото на сигнала (Video/Audio) на един канал и на съседните му
*
Измерване на усреднена цифрова мощност (QAM, QPSK, COFDM)
*
 Поддържа всички 16/32/64/128/256 QAM/ITU-T J.83 A/B/C
* Пълен DVB анализ 
(констелационна диаграма, MER, BER, статистика и др.)
* Сканиране на канален спектър
* Честотен спектър на каналите (всички канали представени на екрана)
* Автоматича диагноза на сигнала (PASS/FAILURE)
* Измерване на отношението сигнал/шум (C/N)
* Измерване на модулацията на мрежовото напрежение (HUM)
* Волтметър
* Комуникация с 
PC или принтер

технически данни             ръководство за експлоатация