English   

оптични атенюатори

 
SC-APC/SC-APC женски

атенюатор с фиксирана стойност на затихването                Цена: 12 лв
2dB, 3dB, 5dB, 10dB, 15dB

SC-UPC/LC-UPC

затихване 5dB                                                                 Цена: 19,20 лв