English   

Интернет доставчик

  От началото на 2018 година Елитком ООД прекрати дейност като кабелен оператор и не разпространява
телевизионни програми.

Елитком ООД извършва дейност единственно като интернет доставчик в Пловдивка област.

Внедряването на ново оборудване увеличи технологичния капацитет на фирмата което позволи
изграждането на оптична мрежа до всеки абонат и повиши качеството и броя на предлаганите услуги.

Основната цел на ЕЛИТКОМ е да стане предпочитания телекомуникационен доставчик в района
чрез:
- актуални модерни технологии;
- повишаване броя на предлаганите услуги;
- гъвкава ценова листа;
- увеличаване на достъпа до интернет мрежата;
- намаляване на времето за обслужване на абонатите;

 за повече информация посетете сайта: www.net.elitcom.com