ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
©2023  www.elitcom.com 
Всички цени са с включен ДДС
EOC - интернет по коаксианлна мрежа
EOC Master
Цена: 300 лв. EOC Master е активен мрежов смесител на телевизиоя с данни по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901 и комуникира с крайно устройство EOC Slave. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7410. Обслужва до 64 клиента (64 х ЕОC Slave). Основни параметри и технически данни - Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps - OFDM модулация с използване на много честоти - Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал. - Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м - 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни - Поддържа VLAN и ограничаване на скоростта и IGMP - SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление - Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz - Номинално изходно ниво: 118dBuV - Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV - Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz) - Потискане на отразен сигнал: >16dB
EOC Master
EOC Master
EOC (Ethernet over Coax) е технология, която се базира върху едновременното използване на коаксиалната кабелна инфраструктура (CATV) за телевизия и достъп до интернет или широколентов пренос на данни. Чрез тази технология "старата коаксиална" мрежа се модернизира успешно с много малка допълнителна инвестиция. За оператора отпада необходимстта от изграждане и поддържане на допълнителна LAN мрежа за достъп до интернет. Разпространението на съществуващите телевизионни канали остава непроменено и се добавят и сигналите за пренос на данни и достъп до интернет (не се заделят ТВ канали за пренос на данни както е при DOCSIS) Устройствата които се използват за смесване на сигналите са EOC MASTER (смесител на ТВ с Интернет) и EOC SLAVE (модем в крайния потребител). За пренос на данни е в обхвата 5...65МHz, а телевизията в обхвата 85...862MHz. Усилвателите, разположени в коаксиалната кабелна мрежа е необходимо да имат пасивен обратен канал 5...65MHz. В случай, че вече монтираните усилватели са само еднопосочни се добавя външен филтър (Jumper, Brirge), който осигурява нужната им функционалност по най- икономичен начин. Така, чрез добавения външен филтър, старите усилватели не е необходимо да се подменят. ЕОC технологията минимизира разходите за модернизация на мрежата и дава възможност за предоставяне на нови пакети от услуги до крайния потребител.
EOC Slave
Цена: 85 лв. EOC Slave е крайно устройство - модем, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира с EOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411. Основни параметри и технически данни - Физически пренос до 700Mbps half-duplex , споделен трафик до 350Мbps - OFDM модулация с използване на няколко честоти - Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал. - Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м - 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни - Поддържа VLAN и ограничаване на скоростта и IGMP - SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление - Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz - Номинално изходно ниво: 118dBuV - Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV - Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz) - Потискане на отразен сигнал: >16dB - Вход за сигнал: F-конектор - Изход за ТВ: F-конектор - RJ45 изходи: 2 или 4 x 10/100Mbps
EOC Slave
EOC Slave
EOC - Jumper
Цена: 35 лв. EOC JUMPER е филтър за добавяне на пасивен обратен канал когато усилвателите в кабелната мрежа са еднопосочни. Произвежда се в два варианта: - херметичен, с пропускане на ток по кабела и окомплектован с 6 броя конектори 5/8 - F. - за вътрешен монтаж без да пропуска ток по кабела.
EOC - Jumper
примерна схема за интеграция на PON и EOC при наличие на нова оптична и стара коаксиална мрежа
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
ЦИФРОВИ СТАНЦИИ   ПРИЕМНИЦИ   КАБЕЛИ   УСИЛВАТЕЛИ   ЕЛЕМЕНТИ   КОНЕКТОРИ
КОМПОНЕНТИ ЗА КАБЕЛНА И ОПТИЧНА МРЕЖА
©2023  www.elitcom.com 
EOC - интернет по коаксианлна мрежа
EOC (Ethernet over Coax) е технология, която се базира върху едновременното и зползване на коаксиалната кабелна инфраструктура (CATV) за телевизия и достъп до интернет или широколентов пренос на данни. Чрез тази технология "старата коаксиална" мрежа се модернизира успешно с много малка допълнителна инвестиция. За оператора отпада необходимстта от изграждане и поддържане на допълнителна LAN мрежа за достъп до интернет. Разпространението на съществуващите телевизионни канали остава непроменено и се добавят и сигналите за пренос на данни и достъп до интернет (не се заделят ТВ канали за пренос на данни както е при DOCSIS) Устройствата които се използват за смесване на сигналите са EOC MASTER (смесител на ТВ с Интернет) и EOC SLAVE (модем в крайния потребител). За пренос на данни е в обхвата 5...65МHz, а телевизията в обхвата 85...862MHz. Усилвателите, разположени в коаксиалната кабелна мрежа е необходимо да имат пасивен обратен канал 5...65MHz. В случай, че вече монтираните усилватели са само еднопосочни се добавя външен филтър (Jumper, Brirge), който осигурява нужната им функционалност по най- икономичен начин. Така, чрез добавения външен филтър, старите усилватели не е необходимо да се подменят. ЕОC технологията минимизира разходите за модернизация на мрежата и дава възможност за предоставяне на нови пакети от услуги до крайния потребител.
EOC Master
Цена: 300 лв. EOC Master е активен мрежов смесител на телевизиоя с данни по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901 и комуникира с крайно устройство EOC Slave. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7410. Обслужва до 64 клиента. Основни параметри и технически данни - Физически пренос до 700Mbps half-duplex споделен трафик до 350Мbps - OFDM модулация с използване на много честоти - Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал. - Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м - 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни - Поддържа VLAN и ограничаване на скоростта и IGMP - SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление - Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz - Номинално изходно ниво: 118dBuV - Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV - Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz) - Потискане на отразен сигнал: >16dB
EOC Slave
Цена: 85 лв. EOC Slave е крайно устройство - модем, който разделя смесеният с данни ТВ-сигнал по стандарта HomePlug AV/IEEE P1901. Комуникира с EOC Master. Осигурява двупосочна трансформация в хибридна коаксиално-оптична (HFC) кабелна мрежа. Осигурява високоскоростен двупосочен пренос на телевизия и данни по един коаксиален кабел. Техническото решение е базирано на QUALCOMM с чип AR7411. Основни параметри и технически данни - Физически пренос до 700Mbps half-duplex споделен трафик до 350Мbps - OFDM модулация с използване на няколко честоти - Висока степен на филтриране и потискане на смущенията в телевизионния сигнал. - Висока шумоустойчивост, позволява пренос на сигнал по коаксиален кабел до 600м - 128-битово DES кодиране за защита на предаваните данни - Поддържа VLAN и ограничаване на скоростта и IGMP - SNMP дистанционно управление, локално WEB и CLI управление - Пренос на данни в обхват 7.5~65MHz - Номинално изходно ниво: 118dBuV - Номинално ниво на приемане: 60dBuV~118dBuV - Линейност в обхвата: +/-3dB<(+/-0.5dB във всеки 8MHz) - Потискане на отразен сигнал: >16dB - Вход за сигнал: F-конектор - Изход за ТВ: F-конектор - RJ45 изходи: 2 или 4 x 10/100Mbps
EOC - Jumper
Цена: 35 лв. EOC JUMPER е филтър за добавяне на пасивен обратен канал когато усилвателите в кабелната мрежа са еднопосочни. Произвежда се в два варианта: - херметичен, с пропускане на ток по кабела и окомплектован с 6 броя конектори 5/8 - F. - за вътрешен монтаж без да пропуска ток по кабела.
Всички цени са с включен ДДС